Vissza

Felülvizsgálatra javasolt BTM és SNI gyermekek nevének megküldéseFelülvizsgálatra javasolt BTM és SNI gyermekek nevének megküldése - Június 30-ig kell megküldenie az iskoláknak a felülvizsgálatra javasolt BTM és SNI gyermekek nevét.

Azon tanulók, illetve azon gyermekek nevét, akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben, illetve óvodai nevelési évben esedékes, 2023. június 30-ig kell megküldenie az iskoláknak, illetve az óvodáknak az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére – a szakértői véleményt kiállító intézmény és a szakértői vélemény számával együtt.
Ha az iskola, óvoda beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű tanulók, gyermekek nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban, illetve a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, illetve szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. Óvoda esetén a gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése megszűnt.

2023-06-19 | dr. Klész Tibor | Dokumentumsablonok

Szeretnék ilyen híreket kapni >>