Vissza

Pedagógusok értesítése a minősítési terv rájuk vonatkozó részérőlJúnius 30-ig értesítik a pedagógus-előmeneteli rendszerben a minősítési tervről a pedagógusokat (a jelenleg hatályos rendelkezések szerint.)

A köznevelésért felelős miniszter legkésőbb június 30-ig fogja értesíteni pedagógusokat és az intézményvezetőiket az informatikai rendszer útján a minősítési terv rá vonatkozó részéről. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslatát mérlegelve már döntött a következő évre vonatkozó minősítési tervről.

Az Oktatási Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek, és a pedagógust az informatikai rendszer útján június 30-ig értesíti arról, ha a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt meg. A pedagógus az értesítésben foglaltak megváltoztatását annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a köznevelésért felelős minisztertől kérheti.

2023-06-21 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>