Vissza

Módosultak a tanuló betegségének igazolásával kapcsolatos szabályokEgy kérdésben módosult a 20/2012-es EMMI-rendelet.

A Magyar Közlöny 2023. június 30-i számában jelent meg – az egyes egészségügyi rendeletek módosítása keretében – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet módosítása a tanuló betegségének igazolásával kapcsolatos egyes szabályokat érintően.


Ezek szerint – többek között – ha az iskola kérésére a tanuló betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálaton vesz részt, a szülő vagy a tanuló kérésére ennek megtörténtét, valamint azt, hogy a tanuló az iskolát látogathatja, az orvosnak kell igazolni. A mulasztást az orvos a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint igazolja és dönt arról, hogy az igazolást a betegség milyen stádiumában állítja ki. Ha az igazolás várható időtartamra szól, úgy a mulasztást ezen időpontig kell igazoltnak tekinteni. A duális képzésben részt vevő tanuló betegség miatt bekövetkezett távollétének igazolására vonatkozó rendelkezéseket a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2023-07-07 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>