Vissza

Július 31-ig módosíthatják a pedagógusok a portfóliójukatA pedagógusminősítésben érintettek július 31-éig módosíthatják portfóliójukat. További fontos határidők és változások olvashatók az alábbiakban.

Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a pedagógus – a portfólió vagy pályázat tartalmát érintő változás bekövetkezése esetében – a minősítés évének július 31. napjáig módosíthatja, kiegészítheti portfólióját vagy pályázatát.

Ha a minősítési tervbe való felvételt követően a pedagógus munkaköre vagy – tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetében – az általa tanított tantárgy megváltozik, és ennek következtében a pedagógus véleménye szerint a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy vonatkozásában nem valósítható meg, a pedagógus a változástól számított öt napon belül, de – minősítési eljárás esetében – legkésőbb a portfólióvédés, pályázat védése időpontja előtti 35. napig kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál portfóliójának vagy pályázatának a változás miatti módosítását, amelyre a Hivatalnak általi tudomásulvételéről szóló értesítését követő 30. napig kerülhet sor. A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást a megváltozott munkakör vagy a tanított tantárgy tekintetében kell lefolytatni.

2023-07-28 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>