Vissza

Javítóvizsgák augusztus 15. és 31. közöttAugusztus 15. és 31. között lehet javítóvizsgát tenni a köznevelésben és a szakképzésben is.

Az augusztus 15. és 31. közötti időszak a javítóvizsga letételének időszaka. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. A köznevelésben a javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.

A köznevelésben és a szakképzésben is javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról, illetve a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Javítóvizsga letételére a szakképzésben is az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban az igazgató által meghatározott időpontban van lehetőség.

2023-08-03 | dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>