Vissza

Javaslataim a tematikus terv elkészítésére és formai megjelenítéséreKözeleg a portfólió feltöltésének következő határideje: 2014. november 30. Dokumentummintáinkkal, sablonokkal, tanácsainkkal hatékony segítséget biztosítunk minden kedves pedagógusnak portfóliója feltöltéséhez.

 

Íme, hát elkészült pedagóguspályám első tematikus terve! A portfólió készítésének ettől a lépésétől tartottam leginkább. Utólag már azt mondom: csak a formai megoldást kellett alkotó munkával megtervezni, megtalálni azokat a paneleket, amelyekből az egyes rovatok feltöltésekor építkezhetünk, a többi már megy magától!

 

Az útmutató mellékletei között szerepel javaslat a tematikus terv felépítésére, amelynek rovataival elég jól lehet dolgozni. Azonban azt látom, hogy ezzel a mintával eddig még senki sem készített (?) tematikus tervet, mert a táblázatban megjelölt 9 oszlopot még a lap fektetett elrendezése esetén sem lehet elfogadható szélességűre beállítani úgy, hogy azokba egy-egy szónál több férjen el egy sorban. Az eredeti szerkesztési javaslat – még a margók csökkentése esetén is – ahhoz vezetett volna, hogy az egyes tanítási órák egyes rovatai nagyon sok sort foglalnak el, és nagymértékben megtörik a szöveg átláthatóságát.

 

Ennek ellensúlyozására készítettem egy olyan táblázatot, ahol az utolsó két oszlop tartalmát a többi oszlop alatt vízszintesen helyeztem el, és jó színezéssel különböztettem meg. Az általam készített (bizonyára nem hibátlan) tematikus tervet és az üres, de megszerkesztett táblázatot le lehet tölteni.

 

A használat során figyelni kell az alábbiakra:

− a táblázatban 12-es betűméret van beállítva, ennek csökkentése nem célszerű,

− a táblázatban be van állítva a szavak elválasztása funkció, mert a viszonylag keskeny oszlopok és az elfogadható szövegkitöltés miatt ez szükségesnek mutatkozott,

− ha ezt ismét be kellene állítani: Lap elrendezése menü, Elválasztás almenü,

− ha 20-nál több tanítási óra beemelésére van szükség (ezt nem javasolnám), akkor az utolsó két sort (a sor legelején) ki kell jelölni és át kell másolni az utolsó sor alá,

− tapasztalatom szerint jobban lehet haladni, ha a táblázat rovatait nem vízszintesen, hanem függőlegesen haladva töltjük ki, mert könnyebben koncentrálunk az egyes oszlopokba beírandó tartalomra.

 

Javaslatok a táblázat néhány oszlopának kitöltéséhez

 

− A didaktikai feladatokhoz felhasználható kifejezések:

 • tudományosság,
 • motiválás,
 • aktivizálás,
 • érthetőség,
 • fokozatosság,
 • rendszeresség,
 • szemléletesség,
 • tartósság,
 • differenciálás,
 • visszacsatolás,
 • megerősítés.

A fejlesztési területekhez javasolt kifejezések:

 • rendezés,
 • olvasás,
 • szövegértés,
 • kommunikáció,
 • figyelem,
 • emlékezet,
 • osztályozás,
 • válogatás,
 • ráismerő készség,
 • kreatív gondolkodás,
 • beszédértés-kommunikáció,
 • íráskészség,
 • képzelet.

Az óratípusokhoz, munkaformákhoz javasolható kifejezések:

 • frontális munkával vezetett,
 • csoportmunkában végzett,
 • programozott oktatás (számítógép, oktatógép)
 • programozott tankönyvű,
 • új ismeret feldolgozása egyéni munkával (munkafüzet, feladatlap),
 • új ismeretek szerzése tévéadás, video, film segítségével,
 • készségfejlesztő óra,
 • gyakorló óra,
 • munkáltató óra,
 • laboratóriumi óra,
 • tanműhelyi óra,
 • összefoglaló óra,
 • múzeumi,
 • könyvtári óra,
 • témazáró-ellenőrző óra,
 • értékelő óra.

Ezeket a közölt táblázat alá rendeztem annak érdekében, hogy a táblázat kitöltésekor könnyebben el lehessen érni!

2014-09-01 | Petróczi Gábor | Dokumentumsablonok

Szeretnék ilyen híreket kapni >>