Vissza

Új köznevelési intézmény alapításával összefüggő kérelem benyújtásának határidejeAugusztus 31-ig lehet kérelmet benyújtani új köznevelési intézmény alapításával, átvételével kapcsolatban.

Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet 2023. augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy átvett óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén, vagy az intézmény feladatellátásának óvodai, vagy kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati feladattal történő bővítése esetén a működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Köznevelési intézményt az állam, valamint a köznevelési törvény keretei között a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a vallási egyesület vagy más személy vagy szervezet alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat.

2023-08-22 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>