Vissza

Megjelentette az agrárkamara a szakmai versenyszabályzatátAz agrárkamara kiadta a szakmai tanulmányi versenyek szervezésére vonatkozó új szabályzatát.


Az agrárkamara 2023. szeptember 4-én NAK-SZ-16 számon közzétette a honlapján (https://www.nak.hu/) „Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Szakmai tanulmányi versenyek versenyszabályzatát” és azok nyomtatványait, ugyanis – ahogy írják – a 2020. évi jogszabályváltozások alapján szükségessé vált a szabályzat egyes elemeinek módosítása, elsősorban a papíralapú írásbeli feladatlapok interaktív feladatokkal való kiváltása.


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szakképzésről szóló törvény alapján végzi az agrárminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, illetőleg szakmák tekintetében a szakmai tanulmányi versenyek szervezését, és kidolgozza a versenyek lebonyolításának szabályrendszerét. A szabályzat célja az agrárágazathoz tartozó szakképesítések/szakmák vonatkozásában az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) és Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (SZKTV) előkészítési, lebonyolítási, dokumentálási rendjének, továbbá a versenybizottság összetételének, feladatának, valamint a szakmai versenyek lebonyolításába bevont személyek és szakképző intézmények felelősségének, feladatainak meghatározása.

2023-09-11 | dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>