Vissza

Szeptember 29. a Magyar Diáksport NapjaHolnap, szeptember 29-én lesz a Magyar Diáksport Napja.


A 2023/2024-es tanévben 2023. szeptember 29. a Magyar Diáksport Napja. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a témanapokat, témaheteket és a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben a köznevelésért felelős miniszter a tanév rendjében meghatározott időpontokban hirdeti meg.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

2023-09-28 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>