Vissza

Már beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmekDecember 28-án megnyílt a felület, ahol benyújthatók a tankötelezettség halasztásáról szóló kérelmek.

Az Oktatási Hivatal (https://www.oktatas.hu/) honlapján megjelent tájékoztatás szerint 2023. december 28-án megnyílt az az informatikai felület, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. Amennyiben egy szülő (gyám) valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló (2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között született) gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles (2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között született) gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot. Szükség esetén a Hivatal gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság felmérje.

A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható. A kérelmekről a döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal hozza meg. A dokumentumokat legkésőbb 2024. január 18-án éjfélig lehet beadni.

2024-01-08 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>