Vissza

Január 26-ig kell értesíteni a tanulókat az első félévi eredményrőlA tanítási év első féléve a 2023/2024-es tanévben 2024. január 19-ig tart, az iskoláknak január 26-ig kell értesíteni a tanulókat.


A tanítási év első féléve a 2023/2024-es tanévben 2024. január 19-ig tart, az iskoláknak január 26-ig kell értesíteni a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét félévkor osztályzattal minősíti. A félévi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell tüntetni.

Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő útján értesíti. A szülőt a tanuló félévi osztályzatáról – a tanulmányi rendszeren keresztül történő értesítés mellett – papíralapú értesítőben is lehet, a szülő kérésére pedig papíralapú értesítőben is kell tájékoztatni. Alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg. Ebben az esetben a félévi értesítőt ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

2024-01-18 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>