Vissza

Február 3-ig kell elvégezni a pedagógiai munka elemzését, értékelésétA tanítási év első féléve 2024. január 19-ig (péntekig) tartott, így az első félév lezárását követő tizenötödik nap február 3-ra (szombatra) esik.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM-rendelet értelmében 2024. február 3-ig kell elvégezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A tanév rendje kimondja, hogy az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül, a középiskolában pedig a május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszakot követő tizenöt napon belül kell az iskoláknak a nevelőtestületi értekezleten elvégezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézmény fenntartónak.


Ebben a tanévben a tanítási év első féléve 2024. január 19-ig (péntekig) tartott, így az első félév lezárását követő tizenötödik nap február 3-ra (szombatra) esik.

2024-02-01 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>