Vissza

Hit- és erkölcstanoktatás megszervezéseAz iskola igazgatójának márc. 1. és 14. közöttre kell kijelölni dátumot, amikor az egyház képviselője tájékoztatást adhat a hit- és erkölcstan oktatásról.

Az állami általános iskolában az iskola igazgatójának ebben a tanévben is március 1. és március 14. között kell kijelölni azt az időpontot, amikor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó bevett egyházzal vagy annak belső egyházi jogi személyével, hogy azt a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja. Amennyiben valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

2024-02-27 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>