Vissza

Az érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldéseMárcius 1. a határideje a május-júniusi vizsgaidőszak érettségi vizsgáira vonatkozó összesítő jelentés megküldésének is.

2024. március 1. a határideje a 2023/2024. tanév tavaszi (május-júniusi) vizsgaidőszak érettségi vizsgáira vonatkozó összesítő jelentés megküldésének. Az összesítő jelentést minden évben a május-júniusi vizsgaidőszak esetén március 1-ig, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén pedig szeptember 10-ig a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében elektronikusan meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak, továbbá kinyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középiskola fenntartójának.

Az érettségire történő jelentkezési határidő lejártát követően az igazgató összesítő jelentést készít az érettségi vizsgára jelentkezőkről. Az összesítő jelentésben vizsgafajtánként fel kell tüntetni a vizsgára jelentkezők számát, vizsgatárgyankénti megoszlását, a választott vizsgaszintet, vizsgarészeket, a nemzetiségi nyelven, a célnyelven vizsgázókat, a vizsgázókat.

2024-02-27 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>