Vissza

Tájékoztatás a hit- és erkölcstant oktatókrólMárcius 16-31. között kell nyilvánosságra hozni a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyház nevét az iskoláknak.

Az igazgatóknak 2024. március 16. és március 31. között kell a bevett egyháztól vagy annak belső egyházi jogi személyétől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti a bevett egyházat vagy annak belső egyházi jogi személyét.

Az állam, a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (fakultatív hitoktatás) egyházi jogi személy, az etikaóra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye szervezhet a köznevelésről szóló törvényben meghatározott keretek között.

2024-03-07 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>