Vissza

Március 22-ig kell nyilvánosságra hozni a felvételi jegyzéketMárcius 22-ig kell nyilvánosságra hozniuk a középfokú iskoláknak a felvételizők felvételi jegyzékét.

Legkésőbb 2024. március 22-ig kell a honlapjukon nyilvánosságra hozni a jelentkezők felvételi jegyzékét a középfokú iskoláknak a felvételi vizsgák befejezése után. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.

A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni.

2024-03-12 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>