Vissza

A minősítési eljárás kezdeményezéseMárcius 31. a határideje a minősítési eljárás kezdeményezésének.

2024. március 31. a minősítési eljárás kezdeményezésének a határideje. Az iskola igazgatójának a minősítő vizsga esedékességét hivatalból kell rögzíteni az informatikai rendszerben. A minősítési eljárás, a pályázati eljárás, valamint a megújítási eljárás lefolytatását a pedagógusnak a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év március 31-ig kell kezdeményezni az igazgatónál. Ha a foglalkoztatási jogviszony a határidő lejártakor több mint 30 napja szünetel, a nem kötelező minősítési eljárás nem kezdeményezhető.

Az igazgató a jelentkezést köteles az informatikai rendszerben rögzíteni. A pedagógus a minősítési, pályázati vagy megújítási eljárásra benyújtott jelentkezését az Oktatási Hivatalhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédést vagy a pályázat védését megelőző napig vonhatja vissza. Az igazgató a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. A rögzítés megtörténtéről a pedagógust az Oktatási Hivatal elektronikus úton értesíti.

2024-03-19 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>