Vissza

Pedagógus-életpályamodell EFOP PLUSZA Klebelsberg Központ oldalán megjelent a Pedagógus-életpályamodell EFOP PLUSZ-2.1.1-24-ról egy tájékoztatás.

A Klebelsberg Központ oldalán (https://kk.gov.hu/) jelent meg egy tájékoztatás 2024. március 14-én a Pedagógus életpályamodell EFOP PLUSZ-2.1.1-24-2024-00001 projektről. A projekt célja a köznevelésben dolgozó pedagógusok bérszínvonalának rendezése, a pedagógusok életpályájának vonzóbbá és kiszámíthatóbbá tétele és az, hogy a lakosság megismerkedjen az új pedagógus életpálya-modellel, annak a pedagógus hivatásra gyakorolt pozitív hatásával.

A tájékoztató szerint a pedagógus pálya vonzóbbá tétele és bemutatása egy-egy személyes példán keresztül magával hozza a fiatal generáció ösztönzését, hogy ebben az irányban tanuljon tovább. A differenciált juttatás elősegíti, hogy a hiányterületeken (pl. matematika, fizika, kémia, digitális kultúra) dolgozók a hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó pedagógusok magasabb bérhez jussanak, ezáltal közvetetten segítve a felzárkózó településeken élők, a fogyatékossággal élők, illetve a hátrányos helyzetű személyek esélyeinek kiegyenlítését. A felhívás forrását az Európai Szociális Alap Plusz 762,6 Mrd forint vissza nem térítendő uniós támogatása és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A további információ a https://bmprojektek.kormany.hu/pedagogus-eletpalyamodell linken olvasható.

2024-03-19 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>