Vissza

Szakértői vizsgálat határideje a tanuló értékelés alóli mentesítése okánMárcius 31. a határideje a szakértői vizsgálat indításának, ha a tanulót egyes tantárgyakból mentesíteni javasolják.

A 2023/2024-es tanévben is március 31-ig kell elindítani a szakértői vizsgálatot a tanuló teljesítményének egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből történő értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából. A köznevelési törvény értelmében a sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

Az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig szükség szerint bármikor indítható, illetőleg ezekre az évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.

2024-03-19 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>