Vissza

A minősítési eljárásra történő jelentkezés rögzítéseÁprilis 15-ig kell rögzíteni a minősítési eljárásra való jelentkezést.

2024. április 15-ig kell rögzíteni a minősítési eljárásra történő jelentkezést. Az igazgató a minősítő vizsga esedékességét hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben. A minősítési eljárás, a pályázati eljárás, valamint a megújítási eljárás lefolytatását a pedagógusnak a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év március 31-ig kell kezdeményezi az igazgatónál. Ha a foglalkoztatási jogviszony a határidő lejártakor több mint 30 napja szünetel, a nem kötelező minősítési eljárás nem kezdeményezhető. Az igazgató a jelentkezést köteles az informatikai rendszerben rögzíteni.

A pedagógus a minősítési, pályázati vagy megújítási eljárásra benyújtott jelentkezését az Oktatási Hivatalhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédést vagy a pályázat védését megelőző napig vonhatja vissza. Az igazgató a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. A rögzítés megtörténtéről a pedagógust az Oktatási Hivatal elektronikus úton fogja értesíteni.

2024-04-09 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>