Vissza

Iskolai beiratkozás április 18-án és 19-énÁprilis 18–19-én lehet jelentkezni az általános iskolákba.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az Oktatási Hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek az erre vonatkozó, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Ha a gyermek óvodakötelezettségét vagy tankötelezettségét Magyarország területén kívül teljesíti, azt a szülőnek be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak. A beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalók a KRÉTA rendszerben olvashatók: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

2024-04-15 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>