Vissza

Fenntarthatósági Témahét április 22-tőlÁprilis 24-től Fenntarthatósági Témahét lesz a sulikban.


A Fenntarthatósági Témahét a 2023/2024-es tanévben a 2024. április 22. és 26. közötti héten kerül megszervezésre az iskolákban. A nevelőtestület és az igazgató döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a témanapokat, témaheteket és a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.

A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben a köznevelésért felelős miniszter a tanév rendjében meghatározott időpontokban hirdeti meg. A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

2024-04-15 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>