Vissza

Augusztus 31. a gyakorlati foglalkozásról történő mulasztása pótlásának a határidejeAugusztus 31. a Köznevelési Hídprogramra, valamint a Szakképzési Hídprogramra történő pótbeiratkozás határideje is.

 

Ha az iskolai rendszerű szakképzésben a tanuló gyakorlati foglalkozásról történő mulasztása meghatározott mértéket elér, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

Augusztus 31. a Köznevelési Hídprogramra, valamint a Szakképzési Hídprogramra történő pótbeiratkozás határideje is.

2017-08-30 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>