Vissza

Tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzékének közzétételeMájus 31-ig kell közzétenniük az iskoláknak a kikölcsönözhető tankönyvek jegyzékét.

Az iskolának legkésőbb 2024. május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. Tankönyvnek az a könyv – beleértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a munkafüzetet, a feladatgyűjteményt – vagy a digitális tananyag, vagy a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatással biztosított tananyag, vagy a nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó minősül, amelyet tankönyvvé nyilvánítottak.

A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja egyebekben azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

2024-05-21 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>