Vissza

Társadalmi egyeztetésen a szakképzési törvény végrehajtási kormányrendeletének módosításaMájus 29-ig véleményezhető a szakképzési törvény végrehajtási kormányrendelete.

2024. május 21-én került ki a kormany.hu oldalra a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre. (Lásd: https://kormany.hu/dokumentumtar/a-szakkepzesrol-szolo-torveny-vegrehajtasarol-szolo-kormanyrendelet.)

Az előterjesztéshez fűzött hivatalos indoklás szerint a tervezet célja a szakképzésről szóló törvénynek a szakképzés vizsgáztatási rendszerét érintő változásaival összefüggésben szükséges a kapcsolódó részletszabályok megalkotása, illetve a meglévő szabályozási elemek változásokhoz igazítása. A kormányrendelet-módosítás tervezete kapcsolódik a szakképzésről szóló törvény 2024. május 9-én kihirdetett, azonos témakörű módosításához, amely 2025. január 1-jétől vezeti be az akkreditált szakképzési vizsgaközpontok új minősítési rendszerét. A tervezetre az észrevételeket legkésőbb 2024. május 29-ig lehet megküldeni a tarsadalmiegyeztetes@kim.gov.hu emailcímre.

2024-05-24 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>