Vissza

A tanítási év utolsó három hetében szervezhető vizsga az alapfokú művészeti iskolákbanAz alapfokú művészeti iskolákban júni 3. és 21. között lehet vizsgát szervezni.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM-rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészeti iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti záróvizsga is szervezhető.

A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgafeladatokat az intézmény helyi tanterve alapján kell kidolgozni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata, amelyet több alapfokú művészeti iskola közösen is megszervezhet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészeti iskola a köznevelésért felelős miniszter által kiadott és közzétett alapprogramban foglalt keretek között határozza meg. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

2024-05-30 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>