Vissza

Június 15. az egyéni munkarend kérelmezésének határidejeA 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan június 15. az egyéni munkarend kérelmezésének határideje, a kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

A 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan a köznevelésről szóló törvény értelmében 2024. június 15. az egyéni munkarend kérelmezésének határideje. A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Amennyiben a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.

A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez, azaz az Oktatási Hivatalhoz. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Az Oktatási Hivatal dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.

2024-06-11 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>