Vissza

Tájékoztatás a következő köznevelési tanévben szükséges tankönyvekrőlJúnius 21-ig kell tájékoztatást adni a következő köznevelési tanévben szükséges tankönyvekről.

A köznevelésben a szülőket az iskolának a megelőző tanítási év végén, azaz jelen tanévben 2024. június 21-ig kell tájékoztatni azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő, azaz a 2024/2025-ös tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

Ezt a tájékoztatást a szakképzésben 2024. június 14-ig kellett megtenni tekintettel arra, hogy a szakképzésben a tanítási év egy héttel hamarabb véget ért, a felnőttképzési jogviszonyban szakmát tanulót, képzésben részt vevő személyt pedig a felnőttképzési szerződés megkötésekor kell tájékoztatni.

2024-06-21 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>