Vissza

Az adatok feltöltése a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszerbeA szakképző intézményeknek júni 30-ig kell feltölteni a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszerbe a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók létszámát.

A szakképző intézményeknek 2024. június 30-ig kell feltölteni a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók létszámát a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról kormányrendelet 351. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adatok szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszerbe a 2023/2024-es tanév második félévére vonatkozóan.

A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanuló komplex, rendszerszintű pedagógiai támogatása céljából a korai iskolaelhagyás megelőzésének támogatására működtetett rendszer, amelyhez kapcsolódóan a szakképzési államigazgatási szerv támogatást nyújt a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanuló, az oktató, a szakképző intézmény és a fenntartó számára.

2024-06-28 | dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>