Vissza

Módosultak a felnőttoktatási vizsgákra vonatkozó jogszabályokA járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan 2017. január 1-jével módosultak a korábbi felnőttoktatási előírások, amelyek célja a felnőttoktatásban tapasztalható, a tanulmányok lerövidítésének lehetőségével történő visszaélések visszaszorítása volt a vizsgabiztos kötelező részvételével.

 

A járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan 2017. január 1-jével módosultak a korábbi felnőttoktatási előírások, amelyek célja a felnőttoktatásban tapasztalható, a tanulmányok lerövidítésének lehetőségével történő visszaélések visszaszorítása volt a vizsgabiztos kötelező részvételével.

A miniszteri rendelet 143. § (11) bekezdésében található új előírás ugyanis 2017. január 1-jével kötelezővé tette a vizsgaszervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes járási hivatal megbízottjának megfigyelőként történő részvételét a felnőttoktatásban szervezett, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő osztályozó vizsgáin. A jogalkalmazási gyakorlat visszajelzései alapján további részletszabályok kerültek a rendeletbe.

Az iskola bejelentési kötelezettsége

A miniszteri rendelet 143. § módosított (11) bekezdése, valamint új (12)-(14) bekezdési alapján ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő osztályozó vizsgát kíván tenni, az intézmény vezetőjének a vizsga megkezdése előtt legalább harminc nappal – a vizsgázói létszám, az évfolyamok feltüntetése, valamint a vizsgabeosztás megküldése mellett – a megyeszékhely szerinti járási hivataltól vizsgabiztos kirendelését kell kérnie.

A vizsgabiztos kirendelése kötelező

A vizsgabiztost a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője rendeli ki. Vizsgabiztosi feladat ellátására megbízást az kaphat, aki az Oktatási Hivatal által vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel.

A vizsgabiztos eljárása

A vizsgabiztos megvizsgálja, hogy a vizsga előkészítése során és a vizsgákon betartották-e a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat. E feladatainak ellátása során a vizsgabiztos
•    részt vesz az érintett osztályozó vizsgák valamennyi vizsgarészén és
•    az osztályozó vizsga előkészítésében;
•    az osztályozó vizsgák során keletkezett valamennyi dokumentumba betekinthet,
•    azokról másolatot kérhet, amely során
•    az igazgató a vizsgabiztossal köteles együttműködni.

A vizsgabiztos megfigyeléseiről, megállapításairól két példányban jegyzőkönyvet köteles készíteni. A vizsga befejezését követő 8 napon belül a jegyzőkönyv egyik példányát el kell juttatnia az őt megbízó megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjének, a másik példányt pedig az intézmény vezetőjének.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga című folyóirat novemebri számában.

2017-10-17 | Dr. Farkas Ildikó | Felnőttképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>