Vissza

Tizenöt oktatást segítő kutatási tervet támogat egy éven át az MTATizenöt, iskolai tanulást segítő módszer vizsgálatát célzó kutatási tervet támogat 12 hónapon keresztül a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) annak az új programnak a keretében, amelyet ősszel hirdetett meg Lovász László, az intézmény elnöke.

 

A tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítésére kiírt pályázatra 88 pályamű érkezett be; 71 felsőoktatási intézményből, 17 pedig akadémiai kutatóközpontból, illetve kutatóintézetből. Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri december 9-i ülésén döntött az 50 millió forintos támogatási keret elosztásáról - adta hírül az akadémia közleménye.     

Témájuk szerint sokféle szakterületet képviseltek a pályázatok: a matematikától és fizikától kezdve a természettudományokon át a magyar nyelv és irodalom, az idegennyelv-oktatás, az ének-zenei és művészeti oktatás, valamint a hátrányos helyzetűek oktatása, a pedagógia, a pszichológia és az egészségnevelés témájáig.     

Támogatásban részesítettek a fizika tantárgy A kerettanterv szerinti általános és középiskolai oktatásához és az irodalomoktatáshoz kapcsolódó szakmódszertani kutatást, egy természettudományos gondolkodás fejlesztését célzó vizsgálatot, a Tanulj, hogy Tanítsd, Tanítsd, hogy Tudd! ifjúsági egészségnevelési programot, a magyar népzenészképzés szakterületi megújítását célzó projektet, valamint a művészeti nevelés új lehetőségeinek kutatását is.     

Az MTA egy évig támogat továbbá a matematika oktatásának új lehetőségeit kereső két kutatást, egy új típusú, angol és német középiskolai nyelvoktató program tudományelméleti és nyelvelméleti vizsgálatát, az első és második nyelv minőségi oktatását célzó elméleti és módszertani programot, az ének-zene tanítás módszerének megújítását, a közoktatás területére a populációgenetika, a molekuláris ökológia és evolúció modern szemléletmódjának integrálását célzó programot, egy nemzetközi szintű, a magyar fizikaoktatás fejlesztésére irányuló szakmódszertani kutatóhálózat létrehozásának tervét, valamint egy 21. századi, a komplex matematikatanítást segítő modell kidolgozását.     

Az MTA idén először hirdetett nyílt pályázatot a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő, alapvetően új vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, interdiszciplináris kutatások egy éves támogatására. A cél annak a tradíciónak a folytatása, amelynek legkiemelkedőbb példája a Kodály-módszer vagy a matematika oktatásának Varga Tamás nevéhez fűződő fejlesztése.   

A zsűri általában magas színvonalúnak ítélte a beérkezett munkákat, továbbá nagyra értékelte a tervek szakmai megalapozottságát és kidolgozottságát, javaslatukat a 2015. évre rendelkezésre álló 50 millió forintos támogatási keret figyelembevételével hozták meg.     

A támogatást elnyerőknek részletes kutatási koncepciót kell kidolgozniuk, a kutatás megvalósításához szükséges forrásokat pedig egy következő pályázat keretében nyerhetik el.

2014-12-19 | mti | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>