Vissza

Szabadság megállapítása és kiadása pedagógusok és nem pedagógusok esetébenMég alig köszöntött be az új naptári év, a pedagógusok és az iskolaigazgatók a tanév új, második félévére készülnek, amelyben esedékes lesz a kollégák szabadságainak kiadása is.

 

A szabadság megállapítása pedagógus-munkakörben

A szabadság mértéke alapesetben attól függ, hogy a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozik-e, ám egyes munkaköröknél – így a pedagógus-munkakörök esetében – a szabadságot ágazati törvény, jelen esetben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) is szabályozza.

Az Nkt. – fenntartótól függetlenül, tehát állami, önkormányzati, egyházi és magánintézményben egyaránt – pedagógus-munkakörben az Nkt. 64. § (2a) bekezdése szerint a Kjt. pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
– a középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár,
– a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg az oktató, nevelő munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosult pedagógust,
– a szabadságra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában fizetési fokozat alatt fizetési kategóriát kell érteni.

A szabadság megállapítása nem pedagógus-munkakörökben

A nem pedagógus-munkakörökben az alapszabadságot aszerint kell megállapítani, hogy a munkáltató a Kjt. vagy kizárólag az Mt. hatálya alá tartozik-e. Az előbbiek az állami, önkormányzati, egyetemi fenntartású intézmények, az utóbbiak az egyházi-, alapítványi és egyéb magánintézmények.

A Kjt. 56–57. §-a alapján
– az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,
– az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban és
– a 79/C. §-ban említett, felsőoktatási intézményben
o    az oktatói,
o    kutatói,
o    tanári és
o    más munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság, valamint
– a közalkalmazott fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság illeti meg, kivéve az 1. fizetési fokozatba soroltakat, akiknek ezen a címen pótszabadság nem jár.

Az 57. § (2) bekezdése szerint
– a magasabb vezető megbízású közalkalmazottakat évi tíz munkanap,
– a vezető megbízású közalkalmazottakat évi öt munkanap pótszabadság illeti meg, amennyiben kinevezésük szerinti munkakörük alapján részükre nem jár az évi 25 munkanap pótszabadság.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga című folyóirat februári számában.

2018-01-09 | Nagy Erzsébet | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>