Vissza

Március 1.: határidők az érettségi vizsgával, a téli szakmai vizsgaidőszakkal, esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban2018. március 1. a május-júniusi vizsgaidőszak érettségi vizsgáira vonatkozó összesítő jelentések megküldésének a határideje is.

 

2018. március 1. a május-júniusi vizsgaidőszak érettségi vizsgáira vonatkozó összesítő jelentések megküldésének a határideje is. Az összesítő jelentéseket a május-júniusi vizsgaidőszak esetén március 1-ig, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 10-ig kell megküldeni elektronikusan az Oktatási Hivatalnak „A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere” elnevezésű informatikai rendszerben, továbbá kinyomtatva, papír alapon is tájékoztatás céljából a középiskola fenntartójának.


2018 márciusában az egész hónap folyamán folynak a vizsgák a szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban és a szakiskolákban a téli szakmai vizsgaidőszakban a szóbeli és gyakorlati vizsgarésszel, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekkel.


A települési önkormányzat az elkészítés évének március 1. napjáig küldi meg az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján készített helyi esélyegyenlőségi programját az esélyegyenlőségi intézkedések meghatározásához a település szerint illetékes tankerületi központnak, az illetékes megyei kormányhivatalnak és az Oktatási Hivatalnak.


Ugyanezen a napon – tárgyév március 1-jéig – kell megküldenie a jegyzőnek az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

2018-02-27 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>