Vissza

Önfejlesztési terv - DokumentummintaAz alábbiakban az önfejlesztési terv elkészítésére egy konkrét példát mutatunk be, amelynek alapján a pedagógusok saját gyakorlatukat tudják értékelni.

Az alábbiakban az önfejlesztési terv elkészítésére egy konkrét példát mutatunk be, amelynek alapján a pedagógusok saját gyakorlatukat tudják értékelni.

ÖNFEJLESZTÉSI TERV


XY GIMNÁZIUM


Ikt. sz. : Nap / Hónap/ Év
Pedagógus neve:
oktatási azonosítója:
            
Az önértékelés időpontja: 2017. szeptember-október
A fenti dátummal lebonyolított önértékelési eljárás értékelőlapjának megállapításai, az intézményi önértékelés keretében kitöltött kérdőívek eredményei, továbbá a feltöltött jegyzőkönyv alapján az az alábbi önfejlesztési tervvel zárjuk le az önértékelési folyamatot.

Az intézményi önértékelés és a kérdőíves felmérések megerősítették az alábbi erősségeimet:
•    igyekszem a továbbiakban is megtartani a tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott változatos módszereimet, tanítványaim folyamatos motiválását tantárgyaim tanulására
•    pedagógusi tevékenységemet továbbra is a határozottság, tudatosság, célszerű nevelési módszerek fogják jellemezni, munkám során továbbra is jó kapcsolati rendszert alakítok ki, tartok fenn a szülőkkel, diákokkal
•    a jövőben is kiemelkedő fontosságot tulajdonítok munkám során a rendszeres és folyamatos visszajelzések adására, valamint az írásbeli dolgozatok pontos és határidőre történő kijavítására
•    továbbra is jó tanár-tanítvány kapcsolatot tartok fönn az általam tanított csoportokkal és diákokkal, megtartom az óráimra jellemző motiváló munkalégkört, folytatom az eredményes közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő rendszeres órai és tanórán kívüli tevékenységemet
•    tovább folytatom tanmeneteim igényes tervezését, szükség szerinti áttervezését, figyelmet fordítva az alkalmazható tanítási módszerek megjelölésére
•    a jövőben is kiemelt figyelmet szándékozom fordítani a megyei fizikaverseny előkészítésére és színvonalas lebonyolítására

Az értékelőlap és a kérdőíves felmérés eredményei alapján – a vezetéssel történt egyeztető megbeszélésünket követően – az alábbi fejleszthető területeket jelölöm meg:
•    törekszem a még sokoldalúbb tanmenetek elkészítésére, következetesen igyekszem tanmeneteimben megjelölni az alkalmazható munkamódszereket és a felhasználható oktatási eszközöket, szoftvereket
•    törekszem arra, hogy munkám során egyre többet alkalmazzam a digitális oktatási módszereket, több alkalommal használjam a digitális táblát, ösztönzöm tanítványaimat a digitális és hagyományos info-kommunikációs eszközök etikus használatára
•    a továbbiakban célként tűzöm ki a kollégáimmal történő szakmai együttműködés további fejlesztését
•    több figyelmet igyekszem fordítani a segítségre szoruló tanulók, illetve a tehetséges tanulók egyéni támogatására, ezeket a segítő formákat a tanórán kívüli időszakban is alkalmazni kívánom
•    igyekszem előrelépni a tanulási problémával küzdő tanítványaim megismerésének területén, több lehetőséget biztosítani számukra az iskolai követelményeknek történő megfeleléshez

Keltezés

Aláírás

Amennyiben további segítségre van szüksége az önértékeléshez vagy a tanfelügyeleti ellenőrzéshez, látogasson el honlapunkra, illetve március 27-én személyesen is konzultálhat Petróczi Gáborral!

2018-03-19 | Petróczi Gábor | Dokumentumsablonok

Szeretnék ilyen híreket kapni >>