Vissza

Tájékoztató a választható tantárgyakrólA nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül.

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül.


Ennek megfelelően 2018. április 15-ig kellett elkészíteni az iskola igazgatójának a tájékoztató a tanulók által választható tantárgyakról. Az iskola a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatók tartalmazzák, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kellett szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét is. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ki kellett kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is.

2018-04-16 | Dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>