Vissza

A tantárgyválasztás határideje2018. május 20-ig kell jeleznie a szülőnek, ha a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani kívánja. Az erre vonatkozó szándékot írásban közölni az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A választás megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

 


2018. május 20-ig kell jeleznie a szülőnek, ha a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani kívánja. Az erre vonatkozó szándékot írásban közölni az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A választás megismétlésére a szülő nem kötelezhető.


Ugyancsak május 20-áig kell a tanuló tantárgy és felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntést bejelenteni. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.

2018-05-17 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>