Vissza

Célnyelvi mérés2018. május 30-án került megszervezésre a célnyelvi mérés. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában az Oktatási Hivatal szervezte meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri.

 


2018. május 30-án került megszervezésre a célnyelvi mérés. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában az Oktatási Hivatal szervezte meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri.


A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák az Oktatási Hivatal részére 2017. november 24-ig küldték meg, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait pedig 2018. június 15-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola az Oktatási Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig.

2018-05-31 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>