Vissza

Aktualitások a szakképzésben – BeiskolázásA 2018/2019. tanévre vonatkozóan minden eszköz (jogszabályok, fenntartói döntések) rendelkezésre áll az iskolai rendszerű szakképzést illetően. Legalábbis majdnem minden, hiszen a szakképzés területén mindig akad egy-egy hiányzó láncszem. Nagyon várják már a szakképző iskolák a rájuk vonatkozó, átdolgozott tanfelügyeleti kézikönyvet, hiszen az Oktatási Hivatal által kidolgozott módszertanból csak a szakképzés maradt ki eddig. Még 2018. június 14-én megjelent a tanév rendjéről szóló rendelet és 2017 novembe

 

A 2018/2019. tanévre vonatkozóan minden eszköz (jogszabályok, fenntartói döntések) rendelkezésre áll az iskolai rendszerű szakképzést illetően. Legalábbis majdnem minden, hiszen a szakképzés területén mindig akad egy-egy hiányzó láncszem. Nagyon várják már a szakképző iskolák a rájuk vonatkozó, átdolgozott tanfelügyeleti kézikönyvet, hiszen az Oktatási Hivatal által kidolgozott módszertanból csak a szakképzés maradt ki eddig. Még 2018. június 14-én megjelent a tanév rendjéről szóló rendelet és 2017 novemberében a 2018/2019. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntés is.

A szakképzésről szóló törvény legutóbbi módosítása 2018. január 1-jén lépett hatályba, amely több változást is hozott. Megszületett a mellék-szakképesítés, az ágazati képzőközpont és a kamarai gyakorlati képzés fogalma, elvi lehetőség nyílt tanulószerződés kötésére a szakgimnázium 11–12. évfolyamán, bevezették a tanuló-előszerződést és néhány változást, amelyek érintették a felnőttoktatást, a „12 fős” szabályt, a főtevékenységként gyakorlati képzést folytatókat és az egyéb szervezeteket. Megalakultak 2018. július 1-jével az ágazati készségtanácsok, a gyakorlati képzést illetően pedig minimálisan módosultak a nyári gyakorlat, a képzőhely-ellenőrzés és a szakképzési megállapodás szabályai.

A szakképzésért és felnőttképzésért 2018 májusa óta nem a nemzetgazdasági miniszter, hanem az innovációs és technológiai miniszter felel, nyár óta tehát ez az új miniszter a fenntartója a 44 szakképzési centrumnak.

A 2018/2019. tanév

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI-rendelet érelmében a 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási napja pedig 2019. június 14. (péntek) lesz az iskolai rendszerű szakképzésben is. A tanítási napok száma alapesetben száznyolcvanegy nap, azonban a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, a szakközépiskolában és szakiskolában pedig száznyolcvan nap lesz a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban – tehát a szakiskolákban, a szakközépiskolákban és a szakgimnáziumokban – főszabály szerint 2019. május 2. lesz. Kivétel ez alól a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnázium, ahol a másfél tanéves képzés esetén 2019. január 4., a két tanéves képzés esetén pedig 2019. május 24. az utolsó tanítási nap a 2018/2019. tanévben. A honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában az utolsó tanítási nap 2019. május 24. lesz.

A szakképzés sajátossága, hogy féléves, másfél éves, két és fél éves képzés vagy keresztféléves oktatás is indítható. A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. Az ilyen képzési-oktatási formában oktató szakképző iskolákban folyó képzésben részt vevő tanulók 2019. január 4-én fogják eltölteni intézményükben az utolsó tanítási napot. Keresztféléves oktatás esetén a tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI-rendeletben foglaltaknak megfeleljen.

Kivétel a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskola és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskola az utolsó tanítási nap tekintetében, itt ugyanis ez a nap 2019. május 31. lesz.

A szakképzési centrumok a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján (www.nive.hu) keresztül tájékoztatják a képzésben részt venni kívánókat, hogy a középiskola elvégzése után is van lehetőség szakma elsajátítására. Ez egy újabb lehetőség azoknak a fiataloknak, akiknek még nincs határozott elképzelésük a jövőjükről, vagy nem nyertek felvételt a felsőoktatásba. A szakképző iskolákban középfokú OKJ-s végzettséget szerezhetnek például a lakóhelyhez, tartózkodási helyhez közeli szakképzési centrumokban. A szakmák elsajátítása pedig nem csak az első, de a második szakma tanulásánál is ingyenes. A megszerezhető szakképesítések kiválasztásához a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keresőfelülete is segítséget nyújt.

A keresőben szakképesítésre, megyére, szakképzési centrumra és annak tagintézményére is rá lehet keresni. A Kormány rendeletben határozza meg minden tanévre vonatkozóan a szakmaszerkezeti döntését, azaz azokra a szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban a szakképző iskola fenntartója költségvetési hozzájárulásra jogosult. A következő tanévre a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) kormányrendelet tartalmazza a keretszámokat és a hiány-szakképesítéseket.

A cikk teljes egészében elolvasható a Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó júliusi számában.

2018-06-26 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>