Vissza

Munkaviszony megszüntetése siekrtelen minősítésére hivatkozvaKiadónkhoz érkezett egy megkeresés azzal kapcsolatban, hogy mi a teendője a pedagógusnak akkor, ha második, sikertelen minősítését követően jogviszonyát megszüntették, de a minősítésről időközben megállapították, hogy jogszerűtlen volt.

 

Kiadónkhoz érkezett egy megkeresés azzal kapcsolatban, hogy mi a teendője a pedagógusnak akkor, ha második, sikertelen minősítését követően jogviszonyát megszüntették, de a minősítésről időközben megállapították, hogy jogszerűtlen volt.

Az illető tanítónő megismételt pedagógus-minősítése nem megfelelt lett. Fél év eltelte után az Oktatási Hivatal eljárási hibára hivatkozva visszavonta a tanúsítványt. Azonban a munkahelyét, ahol már 25 éve mint kinevezett tanító dolgozott, elvesztette.
Az új munkaviszony létesítésének elvileg nem lenne akadálya, sajnos a munkaviszonyt megszüntető dokumentumon szerepel a nem megfelelt szó a munkaviszony megszüntetésének indokaként.
Az illető szeretne továbbra is pedagógusként dolgozni. Az Oktatási Hivatal a tanúsítvány visszavonása után felajánlotta, hogy visszafizeti a minősítő eljárás díját, de azzal már nem foglalkoztak, hogy a minősítés miatt elvesztette az állását. Felajánlásukat nem fogadta el. A tanító nem érti, miért nem állították le az eljárást, ha nem felelt meg a törvényben előírt feltételeknek. A törvény leírja, hogy meg kell szüntetni az eljárást tanúsítvány kiadása nélkül, ha nem felel meg a pedagógus a minősítési tervbe való felvétel feltételeinek.

Szakértőnk véleménye szerint jogviszonyának megszüntetésével összefüggésben kártérítési pert indíthatna, mivel közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének indoka valótlannak bizonyult. Javasolható, hogy ez ügyben konzultáljon ügyvéddel!

2018-07-24 | Iskolaszolga.hu | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>