Vissza

A diákigazolvány és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kapcsolataAz orvosi ellátásra, támogatott gyógyszerellátásra és gyógyászati segédeszközök (például szemüveg) ártámogatással történő igénybevételére való jogosultság a tanulói, hallgatói jogviszony alatt szoros kapcsolatban van a diákigazolványra való jogosultsággal.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 16. §-a a)−w) pontig, azaz huszonkétféle jogcímen sorolja fel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat.

 

Ez a részletes meghatározás a biztosítottakon (például munkaviszonyban állók) és a nemzetközi (EU-s szabályok és nemzetközi egyezmények) jogintézmények alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultakon kívül, egyéb jogcímen ellátásra jogosultak körét szabályozza.

 

A tanulói, hallgatói jogviszony a Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjában szerepel.

 

A jogszabály szerint

− a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy

− a nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben, továbbá

− a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó, felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár,

− menekült,

− oltalmazott, valamint

− az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy

− az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, illetve

− az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy

− magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll.

 

A rendelkezés mind a köznevelési intézményben, mind a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás, illetve nappali rendszerű oktatás keretében tanulói és hallgatói jogviszonyban állók részére biztosítja az egészségügyi szolgáltatás külön járulékfizetés nélkül történő igénybevételi lehetőségét.

 

Meddig áll fenn a jogosultság?

 

A diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának időtartama a Tbj. 16/A §-ban foglaltak szerint a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig tart.

 

A jogosultság fennáll a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt is.

 

Az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII.30.) kormányrendelet 36. §-a szerint a diákigazolványra való jogosultság köznevelési intézményben fennálló tanulói jogviszony esetén a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31.

 

A felsőoktatásban fennálló hallgatói jogviszony megszűnése esetén, ha a hallgatói jogviszony az első félévben szűnik meg, a megszűnést követő március 31-éig, ha a második félévben, a megszűnést követő október 31-éig áll fenn a diákigazolványra, és így az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság is.

 

További negyvenöt nap

 

A diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságánál is megtalálható az az általános szabály, amely a jogosultságot az alapját adó jogviszony, jogcím megszűnését követő meghatározott időtartamra is biztosítja.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga aktuális számában.

2015-09-15 | Molnárné dr. Balogh Márta | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>