Vissza

Október 15-ig kell megküldeni a kamarának a szintvizsgáztatással kapcsolatos tanulói adatokatA szakközépiskoláknak a 2018/2019-es tanévben megszervezendő szintvizsgákkal kapcsolatos tanulói adatokat 2018. október 15-ig kell megküldeni a területileg illetékes gazdasági kamarák részére a szintvizsga megszervezésének elősegítése céljából.

 

A szakközépiskoláknak a 2018/2019-es tanévben megszervezendő szintvizsgákkal kapcsolatos tanulói adatokat 2018. október 15-ig kell megküldeni a területileg illetékes gazdasági kamarák részére a szintvizsga megszervezésének elősegítése céljából.

Ezek az adatok a szakképzésről szóló törvény 48. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatok, a tanuló által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági követelményeknek a tanuló által történő teljesítésére, a tanuló évfolyamára, szintvizsgájára, érettségijére vonatkozó adatok, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatok. A szakképző iskola a fenti adatokban bekövetkezett változást követő öt munkanapon belül tájékoztatja az illetékes gazdasági kamarát a megváltozott adatokról, különösen arról, hogy a tanuló tanulói jogviszonya megszűnt.

2018-10-15 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>