Vissza

Jogviszony megszűnése a nők 40 éves munkaviszonyával kapcsolatbanA nők negyvenéves munkaviszonyának megszüntetése az egyetlen olyan jogviszony- megszüntetési forma, ahol a felmentési időt az ok bekövetkezte előtt kell kiadni. A kérdést azonban sok minden nehezíti.

 

Ha a munkavállaló nő rendelkezik olyan határozattal, amellyel igazolja, hogy ekkor és ekkor jogosult erre a kedvezményezett nyugdíjformára, és írásban kéri a munkáltatóját, hogy közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szüntesse meg, a munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni. A felmentési idő addig számítódik, amíg a jogosultsági idő be nem következik. Tehát nem utána, mint minden más esetben, hanem előtte, amikor a munkavállaló felmentését a kérelme alapján foganatosítani lehet.

A felmentési idő végével kapcsolatban azonban elég nagy a tájékozatlanság. A jubileumi jutalmat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt). 78.§.-a alapján az életpálya modell hatálya alatt állóknál is alkalmazni kell, ez azt jelenti, hogy ha megvan a 35 év a jogviszony megszűnésekor, a 40 éves jubileumi jutalmat a felmentési idő végén kell kifizetni.

Mit lehet figyelembe venni? Ha a közalkalmazotti megbízások aktualizálva lennének minden visszamenőleges személyi anyaggal, tán kevesebb vita lenne azzal kapcsolatban, megvan-e a munkavállaló negyven éve. De jegyezzük meg, a szolgálati jogviszony, illetve a nők 40 éves kedvezményezett jogviszonya nem azonos, persze lehetnek kivételek.

Nehezíti a kérdést, hogy azt sem igazán tudják az illetékesek, ki minősül nyugdíjasnak. Ezt a Munka törvénykönyve (Mt.) 294.§. –ában lehet megtalálni. Itt egy olyan eset van, ahol nem kell a nyugdíjat megállapítani, mégis nyugdíjasnak minősül az illető. (Ha a nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az előírt szolgálati idővel rendelkezik.) Hogy az öregségi nyugdíjkorhatár kinek-kinek mennyi, azt a Nyugdíjtörvény tartalmazza.

A védett kor fogalma is létezik még. A Munka törvénykönyve alapján ez az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt év. A védettség azt jelenti, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt rendkívül indokolt esetben lehet csak megszüntetni, ez pedig legfelsőbb bírósági döntések sora, rendkívüli esetnek ugyanis sok minden minősülhet.

2016-01-28 | Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>