Vissza

Fontos határidők a középfokú felvételi eljárásbanA felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI-rendelet 2. melléklete szerint a folyamatban levő tanévre irányadó határidők az alábbiak.

 

A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI-rendelet 2. melléklete szerint a folyamatban levő tanévre irányadó határidők az alábbiak:

Határidők    Feladatok


2018. szeptember 30.    Az Oktatási Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.


2018. október 20.    A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.


2018. október 20.    A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.


2018. október 31.    Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.


2018. november 16.    A hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.


2018. december 7.    A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.


2018. december 12.    A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a hivatalnak – a hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket.


2019. január 19.    Az általános felvételi eljárás kezdete.


2019. január 19., 10.00    Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.


2019. január 24., 14.00    Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2019. február 7.    A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.


2019. február 18.    Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a hivatalnak.)


2019. február 18.    Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.


2019. február 21.–március 14.    A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2019. március 18.    A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.


2019. március 21–22.    A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.


2019. március 25.    Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a hivatalnak.


2019. március 28.    A hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.


2019. április 9.    A hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2019. április 12.    A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – hivatal által meghatározott módon – megküldi a hivatalnak.


2019. április 23.    –A hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, valamint elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).


2019. április 30.    A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.


2019. május 6-17.    Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90 százalékánál kevesebb tanulót vettek fel.


2019. május 6. –augusztus 31.    A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.


2019. május 17.    A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.


2019. június 1.    A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.


2019. június 17.    Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.


2019. június 17.    Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.


2019. június 20–22.    Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.


2019. július 24. –augusztus 9.    Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.


2019. augusztus 1–31.    Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.


2019. augusztus 31.    Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

2019-01-16 | Dr. Farkas Ildikó | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>