Vissza

Szakértői vizsgálat indítása a tanuló értékelése alóli mentesítés céljábólA tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, illetőleg a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

 

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, illetőleg a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

A szakértői vizsgálat indításának határideje egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán a 2018/2019-es tanévben 2019. január 31. Eddig az időpontig szükség szerint bármikor indítható szakértői vizsgálat, illetőleg ezekre az évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot követően 2019. március 31-ig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását ebben a tanévben kezdte meg.

Ugyancsak 2019. január 31. a határideje az iskolák fenntartóinak az átlagbér alapú támogatásra, a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatásra és a tankönyvtámogatásra vonatkozó kérelmének a benyújtására a Magyar Kincstárhoz. A kérelmet kizárólag a Kincstárnak a fenntartó székhelye szerint területileg illetékes megyei igazgatóságához nyújthatja be a fenntartó. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2019-01-30 | Dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>