Vissza

Megismerhető a 2019. évi tanfelügyeleti látogatások menetrendjeMinden tanévben sor kerül a köznevelési intézmények pedagógiai-szakmai ellenőrzésére, azaz a tanfelügyeletére, amelyet az Oktatási Hivatal folytat le. A 2019-re szóló ellenőrzési tervben meghatározásra kerültek azok, akik tanfelügyeleti látogatására ebben az évben sor kerül. Erről a Hivatal 2018. július végéig értesítette az érintetteket.

 


 
Minden tanévben sor kerül a köznevelési intézmények pedagógiai-szakmai ellenőrzésére, azaz a tanfelügyeletére, amelyet az Oktatási Hivatal folytat le. A 2019-re szóló ellenőrzési tervben meghatározásra kerültek azok, akik tanfelügyeleti látogatására ebben az évben sor kerül. Erről a Hivatal 2018. július végéig értesítette az érintetteket.

2019-ben várhatóan 612 fő pedagógus, 1805 fő vezető és 2421 intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor. Az idei ellenőrzési tervbe azok az intézményvezetők kerültek be, akik 2019-ben öt éves vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évében járnak, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2019-ben kerül sor a vezetői ellenőrzése, valamint azon a pedagógusok, akik még nem vettek részt minősítési eljáráson, nem volt tanfelügyeleti ellenőrzésük sem, valamint intézményükben legalább 40%-os a lemorzsolódással veszélyeztetettek aránya.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseikben az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjai nyújtanak további segítséget.

2019-02-04 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>