Vissza

Diákigazolványok érvényessége: március 31Figyeljünk rá: március végéig tart az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a tanulmányok befejeződése esetén!

 

Figyeljünk rá: március végéig tart az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a tanulmányok befejeződése esetén

Még 2019.március 31-ig érvényesek a 2018/19-es tanév őszi félévének diákigazolványai. Az igazolványok érvényességi idejéhez több dolog is kapcsolódik, köztük az egészségügyi szolgáltatáshoz való jog is. Az orvosi ellátásra, ártámogatott gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátásra, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság sokféle jogcímen illetheti meg az érintett személyeket.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj) 16. §-ának a)–w) pontjáig, azaz huszonkét féle jogcímen sorolja fel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat. Ez a részletes meghatározás a biztosítottakon (például munkaviszonyban állók) és a nemzetközi (EU-s szabályok és nemzetközi egyezmények) jogintézmények alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultakon kívül egyéb jogcímen ellátásra jogosultak körét szabályozza.

A tanulói, hallgatói jogviszony a Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjában szerepel. Az előírás szerint
– a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy
– nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben, továbbá
– a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatály alá tartozó, felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár,
– menekült,
– oltalmazott, valamint
– az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, a külügyekért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá
– az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll.

A rendelkezés mind a köznevelési intézményben, mint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás, illetve nappali rendszerű oktatás keretében tanulói, és hallgatói jogviszonyban állók részére biztosítja az egészségügyi szolgáltatás külön járulékfizetés nélkül történő igénybevételi lehetőségét.

Meddig tart az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság?

A diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának időtartama a Tbj. 16/A. §-ban foglaltak szerint a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig tart. A jogosultság fennáll a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt is.

Az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 36. §-a szerint a diákigazolványra való jogosultság köznevelési intézményben fennálló tanulói jogviszony esetén a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31.

A felsőoktatásban fennálló hallgatói jogviszony megszűnése esetén, ha a hallgatói jogviszony az első félévben szűnik meg, a megszűnést követő március 31-ig, ha a második félévben, a megszűnést követő október 31-ig áll fenn a diákigazolványra, és így az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság is.

A cikk teljes egészében elolvasható az Intézményvezetői Tanácsadó márciusi számában.

2019-02-26 | Molnárné dr. Balogh Márta | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>