Vissza

Nők 40 - kedvezményes nyugdíj 2019-benHogyan vehető igénybe a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása 2019-ben?

 

Hogyan vehető igénybe a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása 2019-ben?

Közismert tény, hogy 2012-től, így 2019-ben is csak a teljes nyugdíjkorhatár betöltésétől állapítható meg öregségi nyugdíj. Korábbi időpontban egyedül a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége áll rendelkezésre.

Nézzük meg, milyen lehetőségek vannak ezzel a kedvezményes nyugellátással kapcsolatban!

Nem egyszerű dolog a legjobb, legelőnyösebb időpont kiválasztása a nyugdíj igénybevételére nézve, mert sok szempontot kell mérlegelni, hogy jó döntést hozzunk.

Azért is kell erre felhívni a figyelmet, mert a nyugdíjigény visszavonására csak egy szűk időintervallumban van lehetőség, a kérelem csak az első fokú határozat elleni fellebbezési határidőn belül vonható vissza, azonban ezt követően már nem.

A jelenleg hatályos előírás szerint 2019-ben a nyugdíjkorhatárt az 1955-ben születettek fogják betölteni hatvannegyedik születésnapjukon. Korhatár előtt pedig azok a hölgyek dönthetnek a nyugdíjkorhatár betöltéséig a nők negyven év jogosultsággal történő, kedvezményes öregségi nyugdíjuk igényléséről, akik ebben az évben elérik a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges negyven év jogosultsági időt, vagy azt már korábban megszerezték, de eddig még nem vették igénybe ezt a nyugellátást.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 18.§ (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

A nyugellátás szempontjából jogosultsági időnek számít
– a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy
– azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint
– a terhességi-gyermekágyi segély,
– a csecsemőgondozási díj,
– a gyermekgondozási díj,
– a gyermeknevelést segítő ellátás,
– a gyermekgondozási segély,
– a gyermeknevelési támogatás és
– az az ápolási díjban eltöltött szolgálati idő, amelyet súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel szerzett az érintett nő, illetve az ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.

Továbbá 2019-től bővült a jogosultsági idők köre a gyermekek otthongondozási díjának időtartamával.

A jogosultsági időn belül a keresőtevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a harminckét évet el kell érni. Ez a követelmény súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén, illetve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság esetén legalább harminc év. Ez a jogosultsági idő saját háztartásban nevelt
– öt gyermek után egy évvel,
– minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de
– összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet.

A „nők negyven” kedvezményes nyugellátás 2019-ben többféle módon is igénybe vehető, mert az öregségi nyugdíj igénybevételére vonatkozó, igen kedvező, új szabályok erre a nyugellátásra is kiterjednek.

A kedvezményes nyugellátás öregségi teljes nyugdíjnak minősül, igénybevételéhez nem szükséges a biztosítási jogviszony megszüntetése. Így a negyven év jogosultsági idővel rendelkező hölgy dönthet úgy is, hogy teljes egészében visszavonul a munka világától, megszünteti biztosítási jogviszonyát (például munkaviszonyát, közalkalmazotti jogviszonyát) a nyugdíj igénybevételétől, de olyan elhatározásra is juthat, hogy biztosítási jogviszonya (például munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya) fenntartása mellett igényli a nyugellátást.

A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szükséges jogosultsági feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. Az egyéni élethelyzet indokolhatja azt is, hogy a jövőben esetleg részmunkaidőben kíván dolgozni a hölgy a nyugdíj mellett.

Amikor a negyven év jogosultsági idővel történő, kedvezményes nyugellátás igénybevételéről dönt a jogosultsággal rendelkező hölgy, az azzal is jár, hogy azonosan az öregségi korhatár betöltésétől igényelhető öregségi nyugdíjjal, további szolgálati időt a nyugdíj megállapításától kezdve nem szerezhet az érintett akkor sem, ha ezt követően kereső tevékenységet folytat.

Mivel a nyugdíj összege a szolgálati idő hosszától is függ, sokszor nem közömbös, hogy milyen hosszú szolgálati idővel rendelkezünk. A nők negyven év jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátása esetében legalább negyven év szolgálati időt már megszerzett az érintett. Ez esetben tehát a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset – amelyet az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításáig szerzett nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelmekből határoznak meg – legalább nyolcvan százaléka lesz a nyugdíj összege. Negyven év szolgálati idő felett szolgálati évenként már további két százalékkal növekszik ebből a havi átlagkeresetből figyelembe vehető rész, így a még magasabb összegű nyugdíj elérése érdekében születhet olyan döntés is, hogy az érintett hölgy nem rögtön a negyven év jogosultsági idő elérésekor, hanem kicsit később, negyvenegy vagy negyvenkét, esetleg még több év szolgálati idő meglétekor, de még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt veszi igénybe ezt a kedvezményes nyugellátást.

Ez a „gondolkodási idő” hosszabb időszakot is jelenthet, mivel a negyven év jogosultság megszerzése, és a teljes korhatár elérése között évek is eltelhetnek.

A cikk teljes egészében elolvasható az Intézményvezetői Tanácsadó márciusi számában - esetleírással, konkrét példákkal!

Nyugdíjba vonulással, nyugdíjas foglalkoztatással kapcsolatban kérdése van, tanácsot szeretne? Kérdezze szakértőnket online, díjmentesen!

2019-02-26 | Molnárné dr. Balogh Márta | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>