Vissza

Pedagógusminősítés: holnapután várható a miniszteri közleményMár nincs messze a következő évi minősítési keretszámok meghirdetése: a 2019. február 28-án megjelenő miniszteri közleményt, amely a 2020-as év minősítési tervét tartalmazza.

 

Minden érintettnek kiemelt figyelemmel kell követnie a 2019. február 28-án megjelenő miniszteri közleményt, amely a 2020-as év minősítési tervét tartalmazza. Ebben arra kell nagyon odafigyelni, hogy a miniszter hány év szakmai gyakorlathoz, szakvizsgához, egyéb feltételhez köti majd a minősítési tervbe történő jelentkezést. A 2018-ban gyakornoki fokozatba sorolt pedagógusok számára most is kötelező lesz a jelentkezés. A Pedagógus II. fokozat elérésére történő jelentkezés feltételét tavaly
– 12 év szakmai gyakorlathoz vagy
– 8 év szakmai gyakorlathoz és szakvizsgához kötötte a miniszter.

Várható, hogy ezek a követelmények nem változnak, esetleg minimális mértékben csökkennek majd. A közlemény nagyon figyelmes áttanulmányozásakor minden értintettnek gondosan értelmeznie kell az olvasottakat, és el kell döntenie, hogy jogosult-e a Pedagógus II. vagy éppen a Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásba jelentkezni. Ha értelmezési problémája van, okvetlenül beszélje meg azt pedagógustársaival vagy a minősítési rendszerben jártas kollégájával, vezetőjével.

Tanulmányozza át az Oktatási Hivatal honlapjáról közvetlenül elérhető Útmutató ötödik kiadásának 155 oldalas, sok lényeges és a minősítésre váró pedagógusok számára sok talán kevésbé fontos információt is tartalmazó anyagát, és mérje föl az önre váró munka mennyiségét! Ennek eredményeként világosan kell látnia azt, hogy az e-portfólió igényes elkészítésével – a mindennapi pedagógusfeladatok elvégzése mellett – nem lehet két–három hét alatt végezni!

Ezt követően néhány héten belül döntést kell hoznia arról, hogy belevág-e a minősítésbe és az ezzel együtt járó portfóliókészítésbe, hiszen 2019. március 31-ig be kell nyújtania jelentkezési lapját. A jelentkezési lap mintáját az Oktatási Hivatal informatikai felületéről töltheti le, de kérhet ilyet saját intézményében is, bizonyosan segíteni fognak önnek. A jelentkezési lapot nagyon gondosan kell kitölteni, és különösen figyelnie kell a munkakörének a pontos megnevezésére, az intézménytípus megjelölésére, tanároknál a minősítés tantárgyának a megjelölésére. Tanítók esetében nem szükséges a minősítés tantárgyát megjelölni, a portfóliókészítés és a minősítési eljárás során ők bármely tanított tantárgyukhoz tölthetnek föl portfóliót. A tanároknak arra kell ügyelniük, hogy olyan tantárgyat jelöljenek meg, amelyet legalább heti két órában tanítanak, és rendelkeznek a tantárgy tanításához szükséges végzettséggel és szakképzettséggel. Ha egy tanár egy adott tantárgyat csupán heti egy–két órában tanít, akkor fontolja meg annak a tantárgynak a megjelölését, mert ha a következő évi tantárgyfelosztás szerint nem tanítja majd az adott tantárgyat, akkor a portfólió feltöltése és a minősítési eljárás problematikus lesz. Az ilyen esetekben magasabb óraszámú tantárgyat érdemes választani, vagy egyeztetni kell az intézményvezetővel annak érdekében, hogy biztosítva legyen a kisebb óraszámú tantárgy következő évben történő tanításának lehetősége.

A két példányban kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb március 31-én át kell adnia az intézményvezető számára, aki a jelentkezést április 15-éig rögzíti az informatikai felületen. Ezzel párhuzamosan minden jelentkező kolléga saját érdeke, hogy intézményében a KIR Személyi Nyilvántartás kezelőjével (iskolatitkár, adminisztrátor, igazgatóhelyettes) ellenőrizze, hogy a KIR-ben pontosan van-e feltüntetve szakmai gyakorlatának időtartama, illetve az általa tanított tantárgyak be vannak-e jelölve a KIR felületén. Figyelnünk kell arra is, hogy az intézmények vezetői minden évben kötelesek frissíteni pedagógusaik szakmai gyakorlati éveit, mert a szakmai gyakorlat éveinek számát nem lépteti automatikusan a rendszer.

Fontos szempontja a minősítési rendszerbe történő jelentkezésnek, hogy amennyiben a jelentkezést a miniszter bizonyos évnyi szakmai gyakorlat meglétéhez köti, ennek a feltételnek a jelentkezés benyújtásának napján kell megfelelni. Azt is ellenőrizni kell, hogy a KIR nyilvántartásában rögzített e-mailcíme valóban azonos-e az ön által használt címmel, mert az informatikai rendszer értesítései a KIR-ben megjelölt e-mailcímre érkeznek majd.

A jelentkezést az Oktatási Hivatal bírálja el. A hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatási feltételeinek, és a pedagógust az informatikai rendszer útján június 30-áig értesíti arról, ha a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt meg. Minden évben százával vannak ilyen esetek, és azok döntő többsége a nem megfelelő végzettség és szakképzettség miatt áll elő.

Ha jelentkezését rendben találták és elfogadták, erről legkésőbb június 30-án elektronikus üzenetet fog kapni. Ezzel párhuzamosan az intézmény vezetője a KIR nyilvántartásban láthatja és ellenőrizheti, hogy mely pedagógusai kerültek be a következő naptári év minősítési tervébe.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga című folyóirat márciusi számában.

Készüljön fel a minősítésre online szakmai anyagunk segítségével! Petróczi Gábor mintaportfóliójával és a gyakorlati ismereteket bemutató előadásával.

2019-02-26 | Petróczi Gábor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>