Vissza

Tájékoztatás a hit- és erkölcstant oktatókrólAz igazgatóknak 2019. március 16. és március 31. között kell az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

  

Az igazgatóknak 2019. március 16. és március 31. között kell az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

Az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (fakultatív hitoktatást) és az etika óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet a köznevelésről szóló törvényben meghatározott keretek között.

2019-03-18 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>