Vissza

Tanulói adatok megküldése a kamaránakA kamarai garanciavállaláshoz kapcsolódó kamarai igazolás kiállítása, valamint a tanulószerződés megkötésének elősegítése céljából a szakképző iskoláknak minden évben legkésőbb március utolsó munkanapjáig, azaz idén 2019. március 29-ig kell továbbítani a tanulóira vonatkozóan az illetékes gazdasági kamara részére a szakképzésről szóló törvény szerint.

 


 
A kamarai garanciavállaláshoz kapcsolódó kamarai igazolás kiállítása, valamint a tanulószerződés megkötésének elősegítése céljából a szakképző iskoláknak minden évben legkésőbb március utolsó munkanapjáig, azaz idén 2019. március 29-ig kell továbbítani a tanulóira vonatkozóan az illetékes gazdasági kamara részére a szakképzésről szóló törvény 48. §-ának (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatokat. Emellett meg kell küldeni a tanuló által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági követelményeknek a tanuló által történő teljesítésére, a tanuló évfolyamára, szintvizsgájára, érettségijére vonatkozó adatokat, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatot is.

A szakképző iskola a fenti adatokban bekövetkezett változást követő öt munkanapon belül tájékoztatja az illetékes gazdasági kamarát a megváltozott adatokról, különösen arról, hogy a tanuló tanulói jogviszonya megszűnt.

2019-03-25 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>